ITW EAE’s salgschef: Den europæiske elektronikindustri er kommet godt ud af coronakrisen

28-09-2021

Den europæiske elektronikindustri er kommet godt gennem coronapandemien og kan lukrere på et øget fokus på både fleksible forsyningskæder og vigtigheden af at producere lokalt. Det mener Frank van Erp, EMEA-salgschef for ITW EAE.

Efter halvandet års usikkerhed præget af coronakrisen og alle pandemiens afledte konsekvenser, er der grund til at være optimist på elektronikindustriens vegne. Både på den korte og den lidt længere bane.

Det mener Frank van Erp, EMEA-salgschef for ITW EAE, som er én af verdens førende leverandør af proces- og produktionsudstyr til elektronikindustrien.

”Kigger vi på salgstallene, klarer de europæiske elektronikvirksomheder sig rigtig godt – trods fortsatte udfordringer med komponentmangel og nedlukkede fabrikker som følge af coronarestriktionerne,” siger Frank van Erp over en Teams-forbindelse fra Holland.

”Og så oplever vi, at regeringerne rundt omkring i de europæiske lande for alvor er begyndt at anerkende elektronikbranchen. Bare se på lande som Frankrig og Tyskland, hvor elektronik- og højteknologiproduktion er blevet et nationalt fokusområde,” uddyber Frank van Erp.

Tingene bliver mindre og mindre

Når han kigger ud over den europæiske elektronikindustri, ser han en branche formet af selvfølgelig coronapandemien, men også af en række trends, der har været undervejs i adskillige år.

”Lige pt. er markedet stadig præget af den generelle nedlukning af industrien i 2020 og dele af 2021. Alle de udfordringer, det har medført, har fået mange i industrien til at kigge lidt anderledes på deres forretning. Samtidig er der visse logistiske udfordringer i form af lange leveringstider og stigende containerpriser,” siger Frank van Erp.

Ifølge ham vokser behovet for elektronik til blandt andet biler og forbrugerelektronik eksponentielt, hvilket også i dén grad påvirker hele produktionskæden ud mod underleverandørerne og EMS’erne.

”Helt overordnet sker der en miniaturisering, hvor de i forvejen små elektronikprodukter og -emner bliver mindre og mindre, og hvor densiteten på de enkelte PCB-boards bliver højere og højere. På samme tid stilles der større og større krav til præcision, proceskontrol og kvaliteten af det enkelte designs,” forklarer Frank van Erp.

Nye markedsdrivere

Ligesom resten af fremstillingsindustrien er også elektronikindustrien præget af tankerne om Industri 4.0, herunder visionen om den intelligente fabrik – på engelsk kaldet ’lights-out-factory’, hvor alle medarbejderne er sendt hjem, og produktionen i stedet varetages af robotter, der kan arbejde døgnet rundt.

Der er elektronikindustrien dog ikke endnu, understreger Frank van Erp. Og i modsætning til under de foregående årtiers outsourcing-bølger, hvor mere og mere produktion blev henlagt til lavtlønslande, ser han ikke længere reduktion af lønandelen som den primære markedsdriver.

”Markedsdriverne i dag er infrastruktur, nærhed til kunderne og adgang til talent. Og så er det naturligvis også at reducere CO2-aftrykket, hvilket er én af de helt store kundetrends i disse år.”

Tre teknologiske hovedtrends

På teknologisiden ser Frank van Erp især tre hovedtrends.

”Det er connectivity (at produkter og produktionslinjer kommer online, red.), automation og mere intelligente måder at udføre vedligehold på i form af sensorteknologier, som kan fortælle leverandøren, at nu er det tid til et servicetjek,” forklarer han.

På automationssiden forudser Frank van Erp helt specifikt, at de kommende år vil byde på nye automationsløsninger til screenprinterprocessen – eksempelvis i form af automatiske skift mellem serier uden behov for operatørindblanding.

”Det tror jeg, vi allerede vil komme til at se en del eksempler på til Productronica-messen i november,” slutter Frank van Erp.

Eltraco er dansk eneforhandler af ITW EAE’s løsninger inden for lodning, herunder både reflow, selective og wave-soldering. Se vores portefølje af ITW EAE-udstyr her.