Bestyrelsesændring hos Eltraco Automation

10-01-2022

I bestræbelserne på at geare virksomheden bedst muligt til fremtiden har Eltraco Automation per årsskiftet 2021/2022 opløst sin bestyrelse.

Bestyrelsen bag Eltraco Automation er blevet opløst.

Opløsningen er sket naturligt i forbindelse med årsskiftet og uden dramatik, understreger ejer og administrerende direktør Mikael Thomsen.

”Både jeg personligt og Eltraco som virksomhed har nydt rigtigt godt af bestyrelsens kompetencer gennem efterhånden mange år. Opløsningen er udelukkende resultatet af, at jeg har haft et ønske om at ryste posen lidt og forsøge at finde den bedst mulige organisation for virksomheden fremadrettet,” siger Mikael Thomsen.

Tak for godt samarbejde

Foruden Mikael Thomsen selv bestod Eltracos nu forhenværende bestyrelse af bestyrelsesformand Benny Johannes Lyholm og bestyrelsesmedlem Nikolaj Langschedel Bjørn Eriksen.

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke såvel Benny som Nikolaj for et rigtigt frugtbart samarbejde og mange gode indspark,” siger Mikael Thomsen.

Han uddyber, at det endnu ikke er afklaret, om der bliver nedsat en ny bestyrelse.