Optimér din produktion med en fleksibel udsugningsstrategi fra BOFA

03-11-2022

Når man arbejder med elektronikproduktion, er det nødvendigt med et både effektivt og sikkert udsugningssystem for at sikre et godt arbejdsmiljø uden sundhedsrisici for medarbejderne.

Men samtidig kan man som elektronikproducent ligeledes optimere sit procesflow og sin produktionskapacitet ved at have en fleksibel tilgang til, hvordan man sørger for korrekt og god udsugning i sin produktion.

I sidste ende er det virksomhedens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø. En ineffektiv udsugning kan i værste tilfælde føre til irritationer, astma og i sidste ende langvarigt fravær. Det er derfor vigtigt at sørge for, at udsugningen virker optimalt og ikke påvirker produktionen.

Hvilken udsugningsmetode skal man vælge?

Så hvordan sikrer man sig som elektronikproducent den rette balance mellem et godt arbejdsmiljø og en effektiv produktion? Det er et svært, men ikke desto mindre afgørende spørgsmål for rigtigt mange virksomheder.

Når man skal lægge sig fast på en udsugningsstrategi, er det BOFA’s erfaring, at man kan begynde med følgende:

At skabe et overblik over de sundhedsmæssige risici relateret til den specifikke produktion.

At vurdere installations- og livscyklusomkostninger ved henholdsvis faste og fleksible udsugningssystemer

At opnå et indblik i den fremtidige produktion i forhold til fleksibilitet, kompetencer og kapacitet.

Husk at kigge på de samlede omkostninger

De fleksible og transportable udsugningssystemer udviklet af BOFA efterlever de gængse branchekrav. Derudover er systemerne fleksible, kan hurtigt tilpasses forskellige arbejdsopgaver og kan bruges som komponent i et vent-to-air system (VTA-system).

Et fast og centraliseret VTA-system udsuger de forurenende stoffer og sikrer dermed et sundt arbejdsmiljø. Dog bliver de forurenende stoffer sendt ud i atmosfæren, hvilket ikke er godt for miljøet. Derudover skal drifts- og livscyklusomkostninger overvejes, da de kan være højere end forventet – på trods af at VTA-metoden ofte anses som værende billige.

Derudover skal man som elektronikproducent sikre sig, at den faste udsugningsinfrastruktur opfylder behovene til fremtidige arbejdsgange og -processer. Opfyldes kravene ikke, vil der være ekstra omkostninger forbundet med omstrukturering af kanalføring og dertilhørende udsugningshardware.

Ny operativplatform fra BOFA

Med BOFAs portefølje af udsugningsløsninger opnår du både et sundt arbejdsmiljø og et optimalt produktionsflow.

BOFAs revolutionerende iQ-operativplatform åbner eksempelvis op for nye kontrolmuligheder, herunder kontrol af filterovervågning med henblik på forbedring af udsugningseffektivitet, reducering af nedetid og reducering af de samlede omkostninger.

Hvis du vil vide mere om BOFAs udsugningsløsninger til det danske marked, kan du finde en komplet oversigt her.

Ovenstående er et oversat og tilpasset blogindlæg fra vores leverandør BOFA. Læs den originale tekst her.